جهانی فکر کنیم، منطقه ای عمل کنیم

با گسترش صنعت ارتباطات، مردم جهان بیش از پیش می دانند که جهان با تمام وسعتی که قبلا تصور می کردیم، به منطقه کوچکی تبدیل شده است که هر چیزی را می توان در کسری از ثانیه یافت. در چنین دنیایی تجارت و صنعت  -خواه نا خواه- ، مثل تار و پودهای یک پارچه شده است، باهم، در کنار هم و مطلع از شرایط همدیگر. برای سالم نگه داشتن این بافته یکپارچه، هیچ گریزی از مراقبت از سلامت تار و پودهای آن نیست، زیرا این پارچه جهانی سرنوشت آینده همه مردم جهان است

banner-9.jpg

جاده جدید ابریشم

نمونه‌ای عملی از شعار جهانی فکر کنیم و منطقه‌ای عمل کنیم

جاده ابریشم شبکه ای از مسیرهای تجاری باستانی چین بود که به طور رسمی درزمان امپراطوری «هان» در سال ۱۳۰ پیش ازمیلاد تا ۱۴۵۳ برای صادرات و واردات تجار و بازرگانان چینی و خارجی برای مراودات مورد استفاده قرار گرفته بود. جاده ابریشم یک مسیر واحد از شرق به غرب نبود و بر این اساس مورخان از آن به نام ‘مسیرهای ابریشم’, ذکر کرده اند، اما در افواه به آن جاده ابریشم  میگفتند.

اگرچه این مسیر قرن ها فراموش شده بود، اما سرانجام رئیس جمهور شی ایده احیای این جاده را با استفاده از شرایط روز دنیا مطرح و اجرایی کرد.

silk-road